Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

O Airspace Strategy for Poland Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Aktualności

Wspólny numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail w Biurach Odpraw Załóg

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. wprowadzona została zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (ARO) w Polsce. Zmiana obejmuje uruchomienie jednego ogólnopolskiego numeru telefonu +48-22-574-7173 do składania planów lotu i ich modyfikacji. Rozwiązanie to ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na połączenie oraz umożliwienie łatwego kontaktu z ARO.

Od początku roku 2016 Biura Odpraw Załóg w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotu. Niezależnie od lokalizacji ARO składający plan lotu może:
- zgłosić plan lotu,
- wprowadzić zmiany do już istniejącego planu,
- uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz
- skorzystać z informacji lotniczej

Połączenia telefoniczne są równomiernie rozdzielane między Biura Odpraw Załóg. W razie potrzeby istnieje możliwość przekierowania rozmowy do wybranego ARO.

Kolejną nowością jest wprowadzenie jednego numeru faksu +48-22-574-7188, na który wysyłane mogą być formularze zgłaszanego planu lotu.
Podobne rozwiązanie wprowadzono dla planów lotu nadsyłanych e-mailem. Uruchomiony został jeden adres e-mail aro@pansa.pl, na który zgłaszający mogą nadsyłać wypełnione formularze.

Przypominamy o umieszczaniu na formularzu składanego planu lotu czytelnego i aktualnego numeru kontaktowego. Usprawni to kontakt z nadawcą w przypadku wątpliwości.