Nowa struktura dla architektury systemu IWB

W systemie IWB (iwb.pansa.pl) wdrożono nową strukturę dla architektury systemu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań hybrydowych Microsoft Azure. Wprowadzone zmiany pozwolą już teraz na sprawniejsze korzystanie z udostępnianych w systemie informacji lotniczych oraz umożliwią skalowalność zużycia zasobów serwerowych i lepszą wydajność usługi. Użytkownicy serwisu łączą się platformą bez pośrednictwa lokalnych serwerów (bezpośrednio do chmury), co ułatwia i przyspiesza dostęp pozwalając jednocześnie na użytkowanie systemu w tym samym czasie przez znacznie większą ilość użytkowników niż dotychczas. Ponadto zmiany te poprzedzają przyszły rozwój platformy generacyjnej oprogramowania, interfejsu graficznego użytkownika i rozwiązań mobilnych.

Dodatkowo w najnowszej aktualizacji wprowadzono szereg ułatwień i poprawek istniejących funkcjonalności, w tym:

 • Dostęp do 70 AIP z całego świata, w tym z całej Europy (przy użyciu Europejskiej Bazy Danych AIS – EAD)

 • Dostęp do bieżących depesze NOTAM z całego świata (EAD)

  • Udoskonalony moduł METEO umożliwiający:
  • dostęp do depesz METAR, TAF, SIGMET, GAMET, AIRMET z FIR EPWW (Podgląd METEO)
 • podgląd i animację map meteorologicznych w module Meteo (Przeglądarka obrazów METEO)

 • animowanie wybranych map meteorologicznych na podkładach map głównych (Ustawienia mapy)

*Wszystkie mapy i depesze meteo udostępniane w IWB są publikowane przez IMGiW

System zawiera także szereg innych ułatwień, takich jak:

 • uproszczenie dostępu do funkcji SZUKAJ MIEJSC / OBIEKTÓW widocznej w górnym menu

 • uproszczenie dostępu do funkcji USTAWIENIA MAPY widocznej w górnym menu oraz wiele innych drobnych poprawek

Dostępna jest także kompleksowa, nowa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA w języku angielskim, do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Od momentu uruchomienia do listopada 2019 r. system IWB został zmodyfikowany o kilka nowych funkcjonalności i poprawek:

 • Uporządkowano wyświetlanie stref FUA. Wycofano się zupełnie z pokazywania stref w czasie lokalnym i opisywania stref w czasie lokalnym. Wszystkie strefy pokazywane w zakładkach FUA opisywane są czasem UTC
 • Zmieniono wyszukiwanie NOTAM w Przeglądarce NOTAM. Do tej pory przeglądarka pokazywała tylko NTM aktywne w momencie wyszukiwania. Obecnie Przeglądarka NOTAM w IWB pokazuje wszystkie dostępne NOTAM-y dla danej lokalizacji (również wszystkie NTM pokazuje zakładka dostępna przy lotniskach) UWAGA: dzięki powyższej zmianie IWB stało się narzędziem, które może służyć do kompletnego podglądu NOTAM. W związku z tym IWB jest godne polecenia dla Dyżurnych Portu i koordynatorów mniejszych lotnisk jako system do podglądu NTM.
 • Rozdzielono wersje językowe NOTAM – od teraz w polskiej wersji językowej IWB widać tylko NTM po polsku (poza seriami F i B, które publikowane są tylko po angielsku), i odpowiednio w wersji angielskiej
 • Dostępna jest lista cywilnych planów lotu widoczna przy każdym lotnisku. Widoczne są na niej również plany lotu VFR. Co ważne; na liście widoczne są również FPL zawierające kod ICAO danego lotniska.
 • Wprowadzono podział na pilotów / studentów / dyspozytorów w trakcie rejestracji do systemu. Obecnie wszystkie profile mają posiadają dostęp do takich samych funkcji w systemie. Podział służy celom statystycznym, a także profilowaniu dalszego rozwoju IWB.
 • Oraz inne drobne poprawki służące ułatwieniu obsługi aplikacji

Odbiór map zakupionych on-line

Od Lipca 2019 r. mapy zakupione online od PAŻP można odbierać również w dowolnie wybranym Biurze Odpraw Załóg. Lista BOZ: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków. Zakupu map można dokonać pod adresem https://ais.pansa.pl/form/order/orderform_pl.htm

System IWB został udostępniony w trybie operacyjnym.

Decyzją Prezesa ULC z dnia 27.05.2019 r. system IWB został dopuszczony do użytkowania operacyjnego. Użytkownicy przestrzeni powietrznej mogą od tej pory planować operacje, sprawdzać informację lotnicze, składać plany loty w aplikacji webowej pod adresem iwb.pansa.pl. Plany loty i depesze modyfikacyjne przesyłane są do Biura odpraw Załóg (ARO), które odpowiada za ich dalsza dystrybucję. BOZ służy również wsparciem dla użytkowników systemu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła testową wersję Integrated Web Briefing (IWB).

IWB jest narzędziem integrującym dostęp do różnych danych lotniczych niezbędnych do przygotowania się do lotu. Serwis zapewnia dostęp do kompleksowych informacji dla użytkowników przestrzeni oraz poprawia bezpieczeństwo planowania i wykonywania operacji. W szczególności pozwala na składanie FPL drogą elektroniczną. Obecnie IWB działa w przedoperacyjnej fazie testowej (dla użytkowników) i będzie rozwijany o nowe opcjonalności oraz usprawnienia funkcjonalne.

Adres serwisu: http://iwb.pansa.pl.

Więcej informacji znajda Państwo w zakładce IWB

Wspólny numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail w Biurach Odpraw Załóg

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. wprowadzona została zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (ARO) w Polsce. Zmiana obejmuje uruchomienie jednego ogólnopolskiego numeru telefonu +48-22-574-7173 do składania planów lotu i ich modyfikacji. Rozwiązanie to ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na połączenie oraz umożliwienie łatwego kontaktu z ARO.

Od początku roku 2016 Biura Odpraw Załóg w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotu. Niezależnie od lokalizacji ARO składający plan lotu może:
– zgłosić plan lotu,
– wprowadzić zmiany do już istniejącego planu,
– uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz
– skorzystać z informacji lotniczej

Połączenia telefoniczne są równomiernie rozdzielane między Biura Odpraw Załóg. W razie potrzeby istnieje możliwość przekierowania rozmowy do wybranego ARO.

Kolejną nowością jest wprowadzenie jednego numeru faksu +48-22-574-7188, na który wysyłane mogą być formularze zgłaszanego planu lotu.
Podobne rozwiązanie wprowadzono dla planów lotu nadsyłanych e-mailem. Uruchomiony został jeden adres e-mail aro@pansa.pl, na który zgłaszający mogą nadsyłać wypełnione formularze.

Przypominamy o umieszczaniu na formularzu składanego planu lotu czytelnego i aktualnego numeru kontaktowego. Usprawni to kontakt z nadawcą w przypadku wątpliwości.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies aby wyrazić zgodę na gromadzenie plików cookies kliknij przycisk 'Akceptuj'.

Ustawienia cookies

Ta witryna gromadzi pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce cookies

SesyjneNasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalityczneStrona internetowa pansa.pl wykorzystuje analityczne pliki cookie, aby umożliwić analizę naszej strony internetowej i jej optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie mediów społecznościowych, aby wyświetlać treści stron trzecich, takie jak Facebook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweStrona internetowa pansa.pl może umieszczać reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneStrona internetowa pansa.pl może umieszczać pliki cookie stron trzecich z innych usług stron trzecich, które nie są analityczne, społecznościowe ani reklamowe.