ARO

Kontakt

Obsługa FPL i depesz modyfikujących oraz wszelkie inne zapytania:
numer telefonu: + 48 22 574 71 73
numer fax: + 48 22 574 71 88
e-mail: aro@pansa.pl
adres AFS: EPWWZPZX
MET IMGW: + 48 503-122-805

Dane kontaktowe poszczególnych ARO*

ARO Warszawa tel. 22 5747172, aro.epwa@pansa.pl
ARO Gdańsk 22 5747484, aro.epgd@pansa.pl
ARO Poznań 22 5747385, aro.eppo@pansa.pl
ARO Wrocław 22 5747780, aro.epwr@pansa.pl
ARO Katowice 22 5747880, aro.epkt@pansa.pl
ARO Kraków 22 5747580, aro.epkk@pansa.pl
ARO Rzeszów 22 5747680, aro.eprz@pansa.pl

*Prosimy kontaktować się z konkretnymi ARO jedynie w szczególnych sytuacjach. Absolutna większość zmian i zapytań może być zgłoszona pod wspólnym numerem tel. 22 574 71 73. BOZ korzysta ze zintegrowanego systemu obsługi FPL.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast